Vítejte na webových stránkách o plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Webový portál je výstupem individuálního projektu "Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji" reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027, součástí navazujícího individuálního projektu "Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II." reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00052 a obsahuje informace o realizaci individuálního projektu "Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III." reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00002.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Na tomto webové portálu naleznete také informace o projektu "Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání", číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/A9.00009. Projekt je realizovaný Jihomoravským krajem a financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Aktuálně zde najdete výstupy z individuálního projektu "Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji" reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006965, a to:

Regionální karty sociálních služeb, analýzy potřebnosti sociálních služeb či výstupy z procesu plánování sociálních služeb.