KALENDÁŘ
 prosinec 2018 
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Často kladené dotazy

1) Kdy je opravdu nutné dodávat ověřenou kopii vzdělání?
 

Ověřenou kopii listiny prokazující vzdělání (diplom, vysvědčení, maturitní vysvědčení, výuční listy) je poskytovatel povinen doložit při prvním zařazení pracovníka do sociální služby. Při opakovaném nástupu do pracovního poměru stačí uvést datum doložení dokumentu do registrace.
 

2) Odborná způsobilost s dokladem ze Slovenské republiky:
 

Je nutné k dokladu o vzdělání doložit rozhodnutí příslušného ministerstva (MPSV pro regulované profese sociální pracovník a pracovník v sociálních službách) o uznání rovnocennosti vzdělání: Co je regulovaná činnost či povolání, lze zde najít i rejstřík regulovaných povolání.
 

3) Odborná způsobilost s dokladem z ostatních zemí:
 

Je nutné doložit nostrifikovaný doklad odborné způsobilosti s tlumočnickým překladem do českého jazyka.
 

4) Doklad prokazující získání základního vzdělání
 

Vždy je akceptována ověřená kopie vysvědčení z vyššího stupně vzdělání. V ostatních případech je nezbytné doložit ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku základní školy, tzn. u devítileté docházky vysvědčení z 9. třídy, u osmileté docházky vysvědčení z 8. třídy., viz doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání
Dle uvedené metodiky je nutné vždy doložit vysvědčení (nestačí potvrzení o vzdělání).
 

5) Zrušení registrace na žádost poskytovatele
 

O zrušení registrace žádá poskytovatel podle § 82 odst. 3 písm. d) zákona o sociálních službách nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti. Registrace je zrušena v případě, že byla zrušena poslední registrovaná služba poskytovatele.


Pozn.: V případě, kdy poskytovatel registrovaných sociálních služeb požádá o zrušení jen některé z registrovaných sociálních služeb, jedná se o změnu registrace. Poskytovatel žádá nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení poskytování služby (§ 82 odst. 4 zákona o sociálních službách)
 

6) Uznání sanitářského kurzu
 

Kurz pracovníka v sociálních službách nemusí absolvovat pracovník, který doloží ověřenou kopii osvědčení o kurzu všeobecný sanitář, absolvovaném do 31.12.2006.

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje v § 40 uznat pracovníkovi v sociálních službách kurz všeobecný sanitář, který nahrazuje povinný kvalifikační kurz. Podmínkou pro uznání je, že se jedná o kurzy, které opravňují k výkonu zdravotnického povolání všeobecný sanitář podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších předpisů, a byly absolvovány před 1. 1. 2007. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, musí pracovník v sociálních službách absolvovat kurz podle ustanovení § 37 výše citované vyhlášky, a to do 18 měsíců po vzniku pracovního poměru.
 

7) Kdy je opravdu nutné dodávat ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů?
 

Ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů je třeba doložit

  • při zařazení pracovníka do služby na odbornou pozici (§115 zákona o sociálních službách),
  • při vzniku pracovně právního vztahu a při uzavření jakékoliv nové smlouvy: PP, DPČ, DPP.
     

Ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů se nevyžaduje při změně pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou nebo v případě uzavření nového pracovně právního vztahu spadajícího do lhůty 3 měsíců od vydání výpisu z rejstříku trestů doloženého do registrace.

 

8) Kdy je možné doložit formulář informace k pořízení výpisu z rejstříku trestů místo ověřené kopie výpisu z rejstříku trestů?
 

Formuláře je možno využít pouze ve správním řízení, tzn. při registraci nové služby.