Informace ke změnám v registraci

Odlišení oznamovací povinnosti dle § 82 odst. 1 a žádosti o změně registrace dle § 82 odst. 2:
 

Poskytovatel oznamuje změny (§ 82 odst. 1),

  • které nastaly a nemají vliv na rozhodnutí o registraci (např. personální změny, změny kontaktů na služby). Jde o změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí, viz tabulka Doporučení pro přehledné a rychlé vyřízení registrace – poskytovatel v oznámení změn nemá povinnost dokládat plán finančního zajištění (dokládá pouze při registraci služby)
  • písemně registrujícímu orgánu do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doloží je příslušnými doklady.
     

Poskytovatel žádá o změny (§ 82 odst. 2),

  • jejichž údaje jsou součástí rozhodnutí o registraci / rozhodnutí o změně registrace (např. změna kapacity, místa poskytování služby, okruhu osob, kterým je služba poskytována – cílová i věková skupina),
  • písemnou žádostí o změnu registrace, ze které musí být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Každá požadovaná změna musí být odůvodněna a doložena příslušnými doklady (jedná se o samostatné správní řízení se zákonnou lhůtou pro vyřízení).
     

Registrující orgán na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb vydá ve správním řízení rozhodnutí o změně registrace.
 

Požadované změny mohou být realizovány až po účinnosti rozhodnutí.
 

Poskytovatel zasílá SAMOSTATNĚ oznámení změn a SAMOSTATNĚ žádost o změnu rozhodnutí.