Jihomoravský kraj spustil Elektronický katalog sociálních služeb

Jihomoravský kraj spustil Elektronický katalog sociálních služeb.

Elektronický katalog byl vytvořen za spolupráce společnosti AUGUR Consulting, s.r.o. a oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí v rámci projektu "Podpora plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV.", který je financován z Operačního programu Zaměstnanost,.

Katalog obsahuje 537 sociálních služeb registrovaných v JMK a nabízí několik způsobů vyhledávání, např. prostřednictvím životních situací, klíčových slov, cílových skupin či geograficky dle okresu či obce.

Katalog je určen nejširší odborné i laické veřejnosti.

Cílem Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb je zvýšit dostupnost informací o aktuálně nabízených sociálních službách na území Jihomoravského kraje.

Elektronický katalog najdete na stránce: http://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/