KALENDÁŘ
 březen 2023 
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
NOVINKY

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Projekt "Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji"

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007225

 

Duben 2021: projekt byl ukončen, odučeny byly všechny kurzy.

 

 

 

OTEVŘENÉ KURZY SE KONAJÍ:

• v prostorách Administrativního a školícího centra Jihomoravské kraje na adrese Cejl 530/73, 601 82 Brno,
• v prostorách budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje na adrese Žerotínovo nám. 449/3 601 82 Brno,

Konkrétní místo vám bude zasláno v pozvánce na kurz.

Pro přihlášení na kurz klikněte na vámi vybrané téma, vyplňte požadované osobní údaje a zaškrtněte hodící se termín. Potvrzení o přihlášení na kurz vám dojde na emailovou adresu. Tento postup je nutné opakovat pro každé téma kurzu zvlášť. S blížícím se termínem kurzu vám bude na emailovou adresu zaslána pozvánka.

Část 1: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách


Přihlašování v této sekci je určeno pouze pro pracovníky v sociálních službách. Pro účast v projektu je třeba absolvovat 40 hodin vzdělávání, tzn. zúčastnit se 7 kurzů vypsaných v rámci části 1.
 

PŘIHLAŠOVÁNÍ - KAPACITA KURZŮ JE NAPLNĚNA

Část 2: Vzdělávání sociálních pracovníků

 Pro účast v projektu je třeba absolvovat 40 hodin vzdělávání, tzn. zúčastnit se všech 7 kurzů vypsaných v rámci části 2. 

Výčet termínů pro vzdělávání sociálních pracovníků je u vypsaných kurzů pro rok 2019 a 2020 konečný.

Upozornění! Datum u e-learningu je datumem pro spuštění výuky - tzn. od vybraného data lze během několika dnů výukové materiály prostudovat a následně splnit test. Není tedy vyžadováno splnit e-learning tentýž den, ke kterému se přihlašujete. Podrobné instrukce včetně termínu pro splnění testu dojdou na váš email několik dní před vámi vybraným datem.

PŘIHLAŠOVÁNÍ - přihlašování slouží pouze pro pracovníky, kteří jsou již zapojeni v projektu. Nové pracovníky z kapacitních důvodů  od 28.5. 2019 do projektu nezapojujeme.

Název kurzu Akreditace Lektor

Aktuální trendy v sociální práci

Transformace I.

Mgr. Pavlína Kráčmarová

Motivace klienta sociální služby

Zásady klíčového pracovníka

Mgr. Iveta Šůstková

Hranice práce s klientem

Základní východiska metod kvality v sociálních službách

Mgr. Pavlína Kráčmarová

Individuální plánování sociálních služeb

Individuální plánování sociálních služeb

Mgr. Pavlína Kráčmarová

Možnosti terapií a aktivizace u seniorů 

Možnosti terapií a aktivizace u seniorů

PhDr. Jaromír Hublar, Ph.D.

Právo v praxi sociálních služeb

E-learning: neakreditovaný kurz

firma PROFIMA

 Efektivní komunikace v sociálních službách 

Efektivní komunikace v sociálních službách Mgr. Nela Mátlová

 

Část 3: Vzdělávání vedoucích pracovníků


Přihlašování v této sekci je určeno pouze pro vedoucí pracovníky a manažery, a to na všech úrovních řízení. Vedoucím pracovníkem nebo manažerem se rozumí pracovník, který řídí v zařízení oblast sociálních služeb a má to uvedeno také v pracovní náplni.
Pro účast v projektu je třeba absolvovat 40 hodin vzdělávání, tzn. zúčastnit se všech 7 kurzů vypsaných v rámci části 3.

Výčet termínů pro vzdělávání vedoucích pracovníků je u vypsaných kurzů pro rok 2019 a 2020 konečný.

Upozornění! Datum u e-learningu je datumem pro spuštění výuky - tzn. od vybraného data lze během několika dnů výukové materiály prostudovat a následně splnit test. Není tedy vyžadováno splnit e-learning tentýž den, ke kterému se přihlašujete. Podrobné instrukce včetně termínu pro splnění testu dojdou na váš email několik dní před vámi vybraným datem.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ - přihlašování slouží pouze pro pracovníky, kteří jsou již zapojeni v projektu. Nové pracovníky z kapacitních důvodů od 26.6. 2019 do projektu nezapojujeme.

Název kurzu Akreditace Lektor
Management, strategické řízení změn a plánování Základní desatero pro manažera v sociálních službách Mgr. Pavlína Kráčmarová
Implementace standardů kvality Jak implementovat standardy kvality Mgr. Lubomír Pelech
Public relations Public Relations sociální služby – Dobré vztahy s veřejností s využitím médií MgA. Irena Kocí
Řízení lidských zdrojů a hodnocení zaměstnanců Personální minimum pro vedoucí pracovníky v sociálních službách Mgr. Lubomír Pelech
Posilování manažerských dovedností Základní techniky vedení lidí, motivace a týmová spolupráce  PhDr. Dagmar Úlehlová
Právo v praxi v sociálních službách E-learning: neakreditovaný kurz firma EDUCO
Problematika kvality života klientů sociálních služeb  Úvod do problematiky kvality života klientů sociálních služeb  Mgr. Blanka Falcníková

 

Část 4: Vzdělávání pracovníků v terénních sociálních službách

Přihlašování v této sekci je určeno pro skupinu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách působících ve specifické oblasti terénní sociální práce. Pro účast v projektu je třeba absolvovat 40 hodin vzdělávání, tzn. zúčastnit se všech 7 kurzů vypsaných v rámci části 4.  

Výčet termínů pro vzdělávání pracovníků v terénních sociálních službách je u vypsaných kurzů pro rok 2019 a 2020 konečný.

Upozornění! Datum u e-learningu je datumem pro spuštění výuky - tzn. od vybraného data lze během několika dnů výukové materiály prostudovat a následně splnit test. Není tedy vyžadováno splnit e-learning tentýž den, ke kterému se přihlašujete. Podrobné instrukce včetně termínu pro splnění testu dojdou na váš email několik dní před vámi vybraným datem.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ - přihlašování slouží pouze pro pracovníky, kteří jsou již zapojeni v projektu. Nové pracovníky z kapacitních důvodů od 28.5. 2019 do projektu nezapojujeme.

Název kurzu Akreditace Lektor
Možnosti podpory samostatnosti a soběstačnosti klientů Sociálně-právní poradenství pro klienty sociálních služeb Mgr. Pavlína Kráčmarová
Motivace klienta sociálních služeb Zásady klíčového pracovníka Mgr. Iveta Šůstková
Individuální plánování sociálních služeb Základy individuálního plánování zaměřené na klienta Mgr. Pavlína Kráčmarová
Právo v praxi sociálních služeb a ochrana práv klientů Práva a povinnosti při práci s klientem Mgr. Pavlína Kráčmarová
Hranice práce s klientem Základy standardu kvality č. 2 Mgr. Pavlína Kráčmarová
Komunikace, asertivita a interpersonální dovednosti E-learning: neakreditovaný kurz firma PROFIMA
Prevence syndromu vyhoření  Základy prevence syndromu vyhoření  Mgr. Nela Mátlová