Nízkoprahová denní centra, noclehárny

 Vize Jihomoravského kraje pro služby sociální prevence

 

7. 2. 2019 proběhlo třetí metodické setkání pro služby noclehárny a nízkoprahová denní centra.

 

Nízkoprahová denní centra: Regionální karta NDC

Požadavky JMK na NDC

Požadavky JMK na NDC - harmonogram

 

Noclehárny: Regionální karta noclehárny

Požadavky JMK na noclehárny

Požadavky JMK na noclehárny - harmonogram