Metodické pokyny MPSV ČR

Metodické pokyny k sociálním službám na stránkách MPSV ČR


Veřejně přístupné doporučené postupy MPSV ČR, týkající se registrace sociálních služeb a další problematiky lze nalézt na stránkách:

https://www.mpsv.cz/cs/13916

 

Základní dokument využívaný pro registraci sociálních služeb je doporučený postup 4/2016 a jeho přílohy:

Doporučený postup 4/2016

Problematika podmínek registrace, oznamování změn v registraci, pozbytí platnosti registrace a zrušení registrace poskytovatelů sociálních služeb.

Přílohy: Příloha 1 , Příloha 2, Příloha 3