Podávání žádosti do Základní sítě 2020

Dne 28. 1. 2019 byl Radou Jihomoravského kraje schválen dokument Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2020. Na základě výše uvedeného vyhlašuje Odbor sociálních věcí Krajského úřadu JMK sběr žádostí o zařazení sociálních služeb do sítě Jihomoravského kraje pro rok 2020, a to v termínu 1. 2. - 15. 2. 2019.

 

Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2020

Příloha č. 1a Rozvojová strategie

Prezentace - představení Pravidel pro tvorbu sítě

Regionální karty a vstup do Základní sítě 2020