Senioři

Jaké sociální služby mohu využívat?

Když potřebuji poradit …

 • Poradenské služby – mohu využít základní sociální poradenství, které mi poskytne každá organizace zabývající se sociálními službami nebo odborné poradenství, třeba poradnu pro osoby se zdravotním postižením, půjčovnu pomůcek nebo poradnu, která se zaměřuje na právní pomoc seniorům.
 • Tísňová péče – tady mi poradí a pomohou v neodkladných případech, např. při náhlém zhoršení zdravotního stavu nebo jiném ohrožení života. Obvykle se jedná o telefonickou linku, kterou provozuje třeba policie, nemocnice nebo nějaké zařízení sociálních služeb.

Když chci zůstat doma …

 • Osobní asistence – bude ke mně docházet školený osobní asistent, který mě doprovodí k lékaři, do školy, na úřad, pomůže mi pečovat o sebe sama, umožní mi vzdělávat se a rozvíjet.
 • Pečovatelská služba – pečovatelky/é pomohou s hygienou, úklidem, přivezou oběd, poskytnou základní zdravotní péči.

... a/nebo někam docházím:

 • Sociálně aktivizační služby – zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity; i jako senior mohu stále žít aktivně.
 • Centrum denních služeb nebo denní stacionář – mohu zde pobývat přes den, s pomocí sociálních pracovníků se zabývat různými aktivitami, setkávat se s lidmi, ale pomohou mi také s hygienou nebo s vyřizováním osobních záležitostí.
 • Denní stacionář – pobývám zde většinou každý všední den během pracovního týdne, je zde o mne všestranně postaráno, odpoledne se vracím domů.

Když chci pobývat v nějakém zařízení …

 • Odlehčovací služby – na přechodnou dobu se postarají o mého blízkého, o něhož celodenně pečuji a já si budu moci odpočinout, odjet do lázní, na dovolenou, vymalovat byt.
 • Domov pro seniory - dlouhodobě zde bydlím a je o mě všestranně postaráno.
 • Domov se zvláštním režimem – dlouhodobě zde bydlím a je o mě všestranně postaráno, služby jsou přizpůsobeny zvláštním potřebám, které souvisí s mojí nemocí.

Uvedené sociální služby mohu využívat jednotlivě nebo je mohu podle své momentální situace a potřeby různě kombinovat.

Sociální služby mohu využívat i v případě, kdy převážnou část péče o mne zajišťují moji blízcí.

Budu za službu platit?

Podle zákona o sociálních službách mohu některé služby využívat bez poplatku. Takto jsou zajištěny služby:

 • Sociální poradenství
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

U ostatních druhů služeb je stanoveno, za které činnosti mám zaplatit. Pokud budu službu hradit, musí se mnou poskytovatel sociální služby vše dojednat předem. Rozsah a způsob placení musí být součástí smlouvy, kterou se mnou bude poskytovatel uzavírat. Výše poplatku by se měla řídit mou momentální finanční situací tak, abych byl/a schopna za službu zaplatit.

Na financování služby lze využít příspěvek na péči. Částky příspěvku se mohou měnit, potřebné informace zjistím na sociálních odborech obecního, městského nebo krajského úřadu nebo na dalších kontaktech.

Adresář sociálních služeb v Jihomoravském kraji ke stažení ZDE

Sociální služby pomáhají lidem ve složitých životních situacích ...

Dochovala jsem doma maminku i manžela. Když odezněl největší smutek, hledala jsem nějaké využití volného času. Docházím do centra, kde funguje kavárna pro seniory a můžeme se tady naučit používat internet. Vnoučatům už posílám e-maily. (paní Oldřiška)

Starám se doma o maminku, která je trvale upoutaná na lůžko. Měla jsem úraz a potřebovala jsem odjet do lázní. V době mé nepřítomnosti byla maminka v zařízení, které poskytuje odlehčovací služby. Teď je už zase se mnou doma. (paní Vlasta)

Manžel měl po sobě dvě mozkové příhody, je teď trvale ležící. Dva dny v týdnu mi chodí pomáhat s umýváním syn, ostatní dny k nám jezdí paní z pečovatelské služby. Teď jsem se s ní dohodla i na dovážení obědů a občasném úklidu. (paní Marie)

Když nám lékař sdělil, že maminka má pravděpodobně Alzheimerovu chorobu, dohodli jsme se, že se pokusíme udržet ji co nejdéle doma. V současné době dochází do stacionáře, kde je péče hodně zaměřena právě na potíže lidí s demencí. Pro nás je také dobré, že se můžeme o problémech se zajištěním péče doma poradit s pracovníky a také jsme v kontaktu s dalšími lidmi kteří mají v tomto zařízení své blízké. Protože se stav naší maminky začíná výrazně horšit zvažujeme už i možnost pobytu ve speciálním domově.
(manželé Věra a Jiří)