Děti, mládež a rodiny

Jaké sociální služby mohu využívat?

Když potřebuji poradit a pomoci …

 • Poradenské služby – mohu využít základní sociální poradenství, které mi poskytne každá organizace zabývající se sociálními službami nebo odborné poradenství, třeba poradnu pro partnerské a rodinné vztahy nebo občanské poradny.
 • Pečovatelská služba – pečovatelky/é nám pomohou, když jsme rodina s více malými dětmi.

Když má naše dítě postižení a chceme, aby zůstalo s námi doma …

 • Raná péče – když se nám narodí dítě se zdravotním postižením, třeba s postižením zraku či jiným hendikepem, poradí a pomůže nám organizace poskytující ranou péči a poradí, co máme dělat, aby se nic nezanedbalo.
 • Denní stacionář – naše dítě sem vodíme/vozíme většinou každý všední den během pracovního týdne, je zde o něj všestranně postaráno, odpoledne se vrací domů.
 • Týdenní stacionáře – pobývám zde po všední dny pracovního týdne, je o mě všestranně postaráno, na víkend se vracím domů.

Když v naší rodině řešíme náročnou životní situaci …

 • Telefonická krizová pomoc – tady mi poskytnou okamžitou pomoc při ohrožení mého života nebo zdraví nebo obtížné situaci, kdy si nevím rady; většinou takovou pomoc nabízejí linky důvěry.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – výchovná, vzdělávací nebo terapeutická podpora nám pomáhá v naši dlouhodobě obtížné či rizikové situaci, kterou jako rodiče nedokážeme překonat sami bez spolupráce s odborníky.
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – tady najdu kamarády, hraji třeba pink-ponk, tancuji, poslouchám hudbu, spolu s ostatními se domlouváme co by nás bavilo dělat; nikomu nemusím říkat proč sem chodím a jak se jmenuji.
 • Dům na půl cesty – bydlím tady po odchodu z dětského domova, když jsem se rozhodl/a osamostatnit.
 • Azylový dům – nechají mne zde bydlet delší dobu a pomáhají mi zvládnout moje potíže a také s hledáním bydlení. Azylové domy jsou různého typu, třeba pro rodiče s dětmi, pro mladé lidi, muže, ženy.

Uvedené sociální služby mohu využívat jednotlivě nebo je mohu podle své momentální situace a potřeby různě kombinovat.

Sociální služby mohu využívat i v případě, kdy převážnou část péče o mne zajišťují moji blízcí.

Budu za službu platit?

Podle zákona o sociálních službách mohu některé služby využívat bez poplatku. Takto jsou zajištěny služby:

 • Sociální poradenství
 • Raná péče
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

U ostatních druhů služeb je stanoveno, za které činnosti mám zaplatit. Pokud budu službu hradit, musí se mnou poskytovatel sociální služby vše dojednat předem. Rozsah a způsob placení musí být součástí smlouvy, kterou se mnou bude poskytovatel uzavírat. Výše poplatku by se měla řídit mou momentální finanční situací tak, abych byl/a schopna za službu zaplatit.

Na financování služby lze využít příspěvek na péči. Částky příspěvku se mohou měnit, potřebné informace zjistím na sociálních odborech obecního, městského nebo krajského úřadu nebo na dalších kontaktech.

Adresář sociálních služeb v Jihomoravském kraji ke stažení ZDE

Sociální služby pomáhají lidem ve složitých životních situacích

Když se naši rozvedl, odstěhoval jsem se s mamkou do velkého města. Nikoho jsem tady neznal, všichni moji kamarádi byli od nás z vesnice. Neměl jsem nikoho s kým bych po škole mohl někam zajít. Spolužák ze mi jednou řekl, že chodí do nízkoprahu, abych šel s ním. Posloucháme tam muziku, hrajeme pinec, teďka si sami připravujeme turnaj ve stolním fotbálku. (Honza)

Skoro celé dětství jsem prožila v děcáku. Nabízeli mi, že mně tam ještě nechají než dodělám školu, ale já už jsem hrozně chtěla bydlet jinde. Pomohli mi domluvit bydlení v Domě na půli cesty. Je nás tady víc holek, musíme se sami o všechno postarat, taky abychom měly na placení a tak. Je tady s námi paní, která nám poradí, když něco potřebujeme.
(Petra)

Mám dvě malé děti a jsem s nimi sama, s rodiči se téměř nestýkám. V podnájmu, kde jsem dřív bydlela začaly problémy. Měla jsem strach, nevěděla jsem co mám dělat. Známá mi poradila, abych se šla zeptat u nás na úřad. Našli mi možnost ubytování v Azylovém domě, je to jenom na čas, ale už jsem klidnější. Pomáhají mi hledat bydlení a také vyřizovat sociální dávky, o kterých jsem ani nevěděla, že bych je mohla využít. Protože mi končí rodičovská dovolená, začala jsem s paní, co tady pracuje řešit i návrat do zaměstnání. (Alena)