Osoby se zdravotním postižením

Jaké sociální služby mohu využívat?

Když potřebuji poradit …

 • Poradenské služby – mohu využít základní sociální poradenství, které mi poskytne každá organizace zabývající se sociálními službami nebo odborné poradenství, třeba poradnu pro osoby se zdravotním postižením nebo půjčovnu pomůcek.
 • Raná péče – když se nám narodí dítě se zdravotním postižením, třeba s postižením zraku či jiným hendikepem, poradí a pomůže nám organizace poskytující ranou péči a poradí, co máme dělat, aby se nic nezanedbalo.

Když chci zůstat doma …

 • Osobní asistence – bude ke mně docházet školený osobní asistent, který mě doprovodí k lékaři, do školy, na úřad, pomůže mi pečovat o sebe sama, umožní mi vzdělávat se a rozvíjet.
 • Pečovatelská služba – pečovatelky/é pomohou s hygienou, úklidem, přivezou oběd, poskytnou základní zdravotní péči.
 • Průvodcovské a předčitatelské služby - umožní mi kontakt s okolním prostředím a pomohou při obstarávání osobních záležitost

… a někam docházím:

 • Sociálně aktivizační služby – zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity; i při svém postižení mohu žít aktivně .
 • Sociálně terapeutické dílny – něco vytvářím, a to mi pomáhá.
 • Sociální rehabilitace – pomáhá mi vrátit se znovu do běžného života, získat některé dovednosti.
 • Centrum denních služeb nebo denní stacionář – mohu zde pobývat přes den, s pomocí sociálních pracovníků se zabývat různými aktivitami, setkávat se s lidmi.

Když chci pobývat v nějakém zařízení …

 • Týdenní stacionáře – pobývám zde po všední dny pracovního týdne, je o mě všestranně postaráno, na víkend se vracím domů.
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením - dlouhodobě zde bydlím a je o mě všestranně postaráno.
 • Chráněné bydlení – i přes své postižení bydlím samostatně v bytě a využívám sociální služby, abych zvládl/a běžný život.
 • Odlehčovací služby – na přechodnou dobu se postarají o mého blízkého, o něhož celodenně pečuji a já si budu moci odpočinout, odjet do lázní, na dovolenou, vymalovat byt.


Uvedené sociální služby mohu využívat jednotlivě nebo je mohu podle své momentální situace a potřeby různě kombinovat.

Sociální služby mohu využívat i v případě, kdy převážnou část péče o mne zajišťují moji blízcí.

Budu za službu platit?

Podle zákona o sociálních službách mohu některé služby využívat bez poplatku. Takto jsou zajištěny služby:

 • Sociální poradenství
 • Raná péče
 • Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
 • Sociální rehabilitace

U ostatních druhů služeb je stanoveno, za které činnosti mám zaplatit. Pokud budu službu hradit, musí se mnou poskytovatel sociální služby vše dojednat předem. Rozsah a způsob placení musí být součástí smlouvy, kterou se mnou bude poskytovatel uzavírat. Výše poplatku by se měla řídit mou momentální finanční situací tak, abych byl/a schopna za službu zaplatit.

Na financování služby lze využít příspěvek na péči. Částky příspěvku se mohou měnit, potřebné informace zjistím na sociálních odborech obecního, městského nebo krajského úřadu nebo na dalších kontaktech.

Adresář sociálních služeb v Jihomoravském kraji ke stažení ZDE.

Sociální služby pomáhají lidem ve složitých životních situacích

Terezka, které dělám osobní asistentku, trpí dětským autismem a v důsledku častých epileptických záchvatů má přidruženou těžkou mentální retardaci. Navštěvuje speciální základní školu pro děti s autismem. Terku a její rodinu znám již čtvrtým rokem. Navázat kontakt s Terezkou, bylo zpočátku složité a nejisté. Teď spolu trávíme kolem třiceti hodin měsíčně, chodíme společně ven, ze školy, na zahradu, plavat do bazénu, k babičce a spoustu dalších aktivit, které Terku baví. Jsme spolu někdy až do večera, společně u stolu svačíme a večeříme a učíme se správné návyky stolování. Za tu dobu, co Terezku znám, udělala velké pokroky. (asistentka Kateřina)

Můj syn má 20 roků a je mentálně postižený. Chodím do práce a jsem moc ráda, že přes den může být Honzík v denním stacionáři. Stacionář má k dispozici auto, které ráno klienty přiveze a odpoledne zase odveze domů. Honzík je tam moc rád, je o něho dobře postaráno, učí se sám obsluhovat, maluje, cvičí, chodí na vycházky a na výlety.
(Alena P.)

Jsem nevidomá a žiji sama. Využívám především asistenční službu. Asistentka ke mně chodí každý týden, pomůže mi s nákupem, k lékaři, do knihovny i v domácnosti. Při pomoci u nákupů si velmi cením toho, že si nakoupím a vyberu zboží sama a asistentka mi pomůže s orientací, se čtením, uložením zboží do košíku i při kontrole neporušenosti obalu. Doma mi pak zboží pomůže označit a uložit tak, abych jej našla. Nevyřizuje záležitosti za mě, ale pomáhá mi při nich. A to je moc důležité. Nahrazuje mi oči. (Jana K.)

Je mi 50 let a mám roztroušenou sklerózu. Nemoc postupovala rychle, takže teď jsem už upoutaná na lůžko, ani se neposadím. Stará se o mě maminka, ale už jí ubývá sil. Chodí k nám jednou týdně dvě děvčata z pečovatelské služby, vyzvednou mě na koupací židli, dovezou do koupelny, osprchují mě a umyjí hlavu. Také za mnou chodí asistentka, pomáhá mi třídit moje písemnosti, s počítačem, když se chci podívat na aktuality na internetu a pomůže mi poslat maily přátelům. Díky této pomoci se necítím tak odříznutá od světa. (Eva M.)