Osoby v krizi

Jaké sociální služby mohu využívat?

Když potřebuji poradit …

 • Poradenské služby – mohu využít základní sociální poradenství, které mi poskytne každá organizace zabývající se sociálními službami nebo odborné poradenství, třeba poradnu pro osoby s dlouhodobými finančními obtížemi, pro oběti domácího násilí, pro osoby závislé na návykových látkách apod.
 • Telefonická krizová pomoc – tady mi poskytnou okamžitou pomoc při ohrožení mého života nebo zdraví nebo obtížné situaci, kdy si nevím rady; většinou takovou pomoc nabízejí linky důvěry.

Když jsem bez přístřeší …

 • Nízkoprahové denní centrum – mohu se zde umýt, dostanu najíst a pomohou mi i s vyřízením osobních záležitostí.
 • Noclehárna – tady se mohu umýt a přespat. Musím však dodržet stanovené podmínky, např. nesmím být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Azylový dům – nechají mne zde bydlet delší dobu a pomáhají mi zvládnout moje potíže a také s hledáním bydlení. Azylové domy jsou různého typu, třeba pro rodiče s dětmi, pro mladé lidi, muže, ženy.
 • Dům na půl cesty – bydlím tady po odchodu z dětského domova, když jsem se rozhodl/a osamostatnit.

Když bojuji se závislostí …

 • Kontaktní centrum – sem mohu přijít přímo z ulice; pomohou mi udělat první krok, když budu chtít svoji závislost řešit.
 • Terénní programy – na ulici nebo tam kde bydlím chodí pracovník, který lidem jako jsem já vysvětlí kdo a kde jim pomůže.
 • Terapeutické komunity – po určitý čas žiji společně s lidmi, kteří mají stejné potíže jako já; vyprávíme si o svých životech, o své závislosti nebo nemoci; pracovníci nám pomáhají vrátit se zpět do běžného života.
 • Služby následné péče – když jsem ukončil/a pobyt v léčebně, tato služba mi pomáhá zvládnout vše co potřebuji, abych mohl/a žít jako ostatní.

Když mám jiné potíže …

 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity nám pomohou v nejhorším období.
 • Sociální rehabilitace – pomáhá mi vrátit se znovu do běžného života, získat některé dovednosti.

Když jsem oběť domácího násilí …

… mohu využít zvláštní služby, které nabízejí Intervenční centra pro oběti domácího násilí. V takovém centru najdu okamžitou pomoc a podporu, která mi pomůže vše zvládnout. Pracovníci pro mne budou oporou bezprostředně po útoku. Podle potřeby budou spolupracovat také s dalšími odborníky nebo úřady. V centru mi poradí mi a pomohou také až budu zvažovat svoje další kroky a hledat cesty, jak vyřešit svoji situaci.

Mohu využít různá intervenční centra podle toho jestli jsem žena, dítě nebo dospívající či senior.Uvedené sociální služby mohu využívat jednotlivě nebo je mohu podle své momentální situace a potřeby různě kombinovat.

Sociální služby mohu využívat i v případě, kdy převážnou část péče o mne zajišťují moji blízcí.

Budu za službu platit?

Podle zákona o sociálních službách mohu některé služby využívat bez poplatku. Takto jsou zajištěny služby:

 • Sociální poradenství
 • Telefonická krizová pomoc
 • Krizová intervence
 • Služby následné péče
 • Sociálně aktivizační služby
 • Terénní programy
 • Sociální rehabilitace
 • Sociální služby v kontaktních centrech

U ostatních druhů služeb je stanoveno, za které činnosti mám zaplatit. Pokud budu službu hradit, musí se mnou poskytovatel sociální služby vše dojednat předem. Rozsah a způsob placení musí být součástí smlouvy, kterou se mnou bude poskytovatel uzavírat. Výše poplatku by se měla řídit mou momentální finanční situací tak, abych byl/a schopna za službu zaplatit.

Na financování služby lze využít příspěvek na péči. Částky příspěvku se mohou měnit, potřebné informace zjistím na sociálních odborech obecního, městského nebo krajského úřadu nebo na dalších kontaktech.

Adresář sociálních služeb v Jihomoravském kraji ke stažení ZDE