KALENDÁŘ
 prosinec 2018 
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Základní informace o projektu

Projekt „Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji“

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost se zaměřuje na řízenou podpora procesu celoživotního učení - profesního vzdělávání - pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v území Jihomoravském kraji. Prostřednictvím osvojení, zvýšení či upevnění profesních a osobnostních kompetencí dojde ke zvýšení kvality, efektivity a udržitelnosti poskytovaných sociálních služeb.

Otázka rozvoje, zkvalitnění, efektivity a udržitelnosti sociálních služeb je v rámci projektu řešena pomocí nástrojů cílené edukace. Celoživotní vzdělávání, respektive další profesní vzdělávání, je v tomto kontextu jednou z možností, jak adaptivně reagovat na změny ve způsobu i obsahu poskytování sociálních služeb. Projekt reaguje na potřeby poskytovatelů sociálních služeb z řad organizací na území Jihomoravského kraje. Oblasti akreditovaného vzdělávání realizovaného v rámci projektu byly vybrány na základě realizované analýzy vzdělávacích potřeb u cílové skupiny. Frekventanti kurzů se seznámí s novými metodami a inovativními přístupy v oblasti sociálních služeb a sociální práce, tak, abych jejich kompetence přesněji odpovídaly potřebám systému sociálních služeb a potřebám klientů. Výsledkem bude také zvýšení adaptability vzhledem k probíhající transformaci sociálních služeb.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou proporcionálně rozloženy v tomto podílu – Evropské fondy 85 %, státní rozpočet 10 %, rozpočet Jihomoravského kraje 5 %.
 

  • Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 - 31. 12. 2019
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 252 934,- Kč
  • Cílové skupiny projektu: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách (v přímé péči), management - vedoucí pracovníci, terénní pracovníci a ambulantní péče
  • Počet podpořených osob: 800 

TÉMATA a OBSAH VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ SI LZE STÁHNOUT **ZDE** (pdf, 186 kB)

Poznámka: obsah kurzů bude specifikován a přizpůsoben potřebám zařízení sociálních služeb, resp. frekventantům kurzů, a to po domluvě s lektorem daného kurzu. Vzdělávání bude skupinové, prezenční, s časovou dotací 8 hodin.

Klíčové aktivity projektu:

1. Vzdělávání sociálních pracovníků 

Celkem bude realizováno 48 kurzů (6 témat/kurzů pro 8 skupin po cca 10 účastnících)
* Aktuální trendy v sociální práci
* Motivace klienta sociální služby
* Hranice práce s klientem
* Individuální plánování sociálních služeb
* Možnosti terapií a aktivizace u seniorů
* Právo v praxi sociálních služeb (e-learning)
 

2. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách

 Celkem bude realizováno 8 vzdělávacích modulů pro celkem 10 skupin po cca 10 účastnících (tj. celkem 80 kurzů)

* Možnosti podpory samostatnosti a soběstačnosti klientů
* Zvládání agrese a asertivita v sociálních službách
* Aktivizační techniky, možnosti terapií a volnočasových aktivit
* Práce s klientem s demencí, Alzheimerovou nemocí
* Manipulace s osobou s poruchou hybnosti
* Paliativní péče a setkávání se smrtí v sociálních službách
* Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření
* Komunikace a interpersonální dovednosti (e-learning)
 

3. Vzdělávání vedoucích pracovníků

Celkem bude realizováno 30 kurzů (5 skupin x 6 témat/kurzů)
* Management, strategické řízení změn a plánování
* Implementace standardů kvality
* Ekonomika, finanční řízení a public relations
* Řízení lidských zdrojů a hodnocení zaměstnanců
* Posilování manažerských dovedností
* Právo v praxi sociálních služeb (e-learning)

4. Vzdělávání terénních sociálních pracovníků

Celkem proběhne 30 kurzů (5 skupin x 6 témat)
* Možnosti podpory samostatnosti a soběstačnosti klientů
* Motivace klienta sociálních služeb
* Individuální plánování sociální služby
* Právo v praxi sociálních služeb a ochrana práv klientů
* Hranice práce s klientem
* Komunikace, asertivita a interpersonální dovednosti (e-learning)