KALENDÁŘ
 říjen 2023 
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
NOVINKY

Transformace sociálních služeb

TRANSFORMACE A DEINSTITUCIONALIZACE

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
 

Cílem transformace sociálních služeb je umožnit lidem se zdravotním postižením žít způsobem běžným jejich vrstevníků, posilovat nezávislost každého jednotlivce, hájit lidskou důstojnost a přistupovat k člověku jako k jedinečné lidské bytosti. Cestou k samostatnosti a integraci osob s postižením do většinové společnosti je nahradit ústavní péči péčí komunitní (poskytovanou v přirozeném prostředí).

Právo na život v přirozeném prostředí je součástí právního řádu ČR (např. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, Zákon o sociálních službách). Nezbytnou podmínkou pro úspěšný proces transformace je dostatek komunitních služeb pro uživatele, kteří opustí ústavy a (zejména finanční) podpora fungování těchto komunitních služeb.

Více informací na http://www.trass.cz/ a MPSV.

 

Jihomoravský kraj schválil v 12/2013 Strategii transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v jihomoravském kraji na období 2014–2020.

 

Jedná se o první krajský dokument tohoto zaměření, byly vymezeny hlavní pojmy, rámcově představen obsah procesu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, byl představen právní rámec i koncepční dokumenty týkající se této problematiky. Plněním jednotlivých aktivit Strategie vznikly nové komunitní služby, především typu chráněného bydlení.

 

Do transformačního procesu je v současnosti zapojeno 5+1 příspěvkových organizací Jihomoravského kraje:

 

Srdce v domě, p.o.
Zámek Břežany, p.o.
Domov Horizont, p.o.
Paprsek, p.o.
Zelený dům pohody, p.o.


Zámeček Střelice, p.o.

Od platnosti Strategie vzniklo 54 lůžek v chráněném bydlení, 54 uživatelů mohlo opustit ústavní službu a odejít do běžného bydlení v komunitě. Z tohoto počtu je 42 lůžek zabezpečeno v bytech získaných na základě nájemních smluv od soukromých osob bez významných investičních nákladů, 12 lůžek vzniklo výstavbou rodinných domů v Mikulově za finanční podpory Integrovaného operačního programu.


Plánovanými kroky v následujících letech bude umožněno dalším 42 uživatelům do r. 2021 opustit velkokapacitní zařízení a lépe se začlenit do života běžné společnosti v malých individualizovaných službách.

 

Výstavba malokapacitních zařízení pro poskytování sociální péče:


1.  Transformace DOZP Zámek Břežany p. o. "Otevřený zámek" – 2 lokality výstavby Hrušovany nad Jevišovkou a Hostěradice – projekt za 69 mil. Kč (domovy pro osoby s vyšší mírou závislosti)
2. Srdce v domě, příspěvková organizace – Transformace I. etapa – lokalita výstavby Lednice – projekt za 39 mil. Kč
3. Transformace DOZP Paprsek p. o. „Chceme žít jinak“ - lokalita výstavby Svitávka – projekt za 29 mil. Kč

 

Jedná o výstavbu rodinných domů v běžné zástavbě splňujících materiálně-technický standard stanovený podmínkami projektu i doporučeným postupem MPSV č. 3/2018.
 

Dva výše uvedené projekty budou zčásti hrazeny z evropských dotačních prostředků, z Integrovaného regionálního operačního programu („IROPu“ – výzvy na Deinstitucionalizaci sociálních služeb). JMK obdrží dotaci ve výši 90 % způsobilých výdajů projektu (z toho 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % ze státního rozpočtu), 10% způsobilých a nezpůsobilé výdaje projektu hradí JMK.
 

Třetí projekt je zařazen mezi náhradní projekty vhodné k podpoře, bohužel pro nedostatek alokovaných prostředků nebyl vybrán. Bude realizován z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Zapojené organizace, které prostřednictvím svého zřizovatele, Jihomoravského kraje, neprovádějí výstavbu, pronajímají byty nebo kupují nemovitosti od soukromých vlastníků pro následné poskytování služby chráněné bydlení (Zelený dům pohody, Domov Horizont, Zámek Břežany, Paprsek).