Střednědobé a akční plány

Střednědobé plány:

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období 2021 - 2023

Příloha č. 1 - Identifikované potřeby na území JMK

Příloha č. 2 - Požadavky JMK na poskytovatele služeb

Schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 18. června 2020

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období 2018 - 2020

Schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22. června 2017.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období 2015 - 2017

Schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 13. listopadu 2014.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období 2012 - 2014
Schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 23. června 2011.

 

Akční plány:

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2020

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2018

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2015

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2014

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2013

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012