KALENDÁŘ
 září 2022 
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
NOVINKY

Projekt "Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji"

Projekt "Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji"

 reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007225

Jihomoravský kraj uspěl s předloženou žádostí o podporu z Evropských fondů na realizaci projektu „Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji“.

Statutární město Brno je v projektu partnerem bez finančního příspěvku.

Projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost se zaměřuje na řízenou podporu procesu celoživotního učení - profesního vzdělávání - pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v území Jihomoravském kraji. Prostřednictvím osvojení, zvýšení či upevnění profesních a osobnostních kompetencí dojde ke zvýšení kvality, efektivity a udržitelnosti poskytovaných sociálních služeb.

Otázka rozvoje, zkvalitnění, efektivity a udržitelnosti sociálních služeb je v rámci projektu řešena pomocí nástrojů cílené edukace. Celoživotní vzdělávání, respektive další profesní vzdělávání, je v tomto kontextu jednou z možností, jak adaptivně reagovat na změny ve způsobu i obsahu poskytování sociálních služeb.

Projekt s rozpočtem přesahujícím 6 milionů korun bude realizován po 34 měsíců a vzdělávacích aktivit se zúčastní jak management zařízení sociálních služeb, tak sociální pracovníci a pracovníci v přímé péči.

Projekt reaguje na potřeby poskytovatelů sociálních služeb z řad organizací na území Jihomoravského kraje. Oblasti akreditovaného vzdělávání realizovaného v rámci projektu byly vybrány na základě realizované analýzy vzdělávacích potřeb u cílové skupiny. Frekventanti kurzů se seznámí s novými metodami a inovativními přístupy v oblasti sociálních služeb a sociální práce, tak, abych jejich kompetence přesněji odpovídaly potřebám systému sociálních služeb a potřebám klientů. Výsledkem bude také zvýšení adaptability vzhledem k probíhající transformaci sociálních služeb.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou proporcionálně rozloženy v tomto podílu – Evropské fondy 85 %, státní rozpočet 10 %, rozpočet Jihomoravského kraje 5 %.

Dobra realizace projektu: 1. 9. 2017 - 30. 6. 2021
Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 252 934,- Kč
Cílové skupiny projektu: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách (v přímé péči), management - vedoucí pracovníci

Klíčové aktivity projektu:

  • vzdělávání pro pracovníky sociálních služeb
  • vzdělávání pro sociální pracovníky
  • vzdělávání pro vedoucí pracovníky (management)
  • vzdělávání pracovníků terénních sociálních služeb

Projekt nabídkou vzdělávacích modulů, specificky zaměřených na základě vypracované analýzy vzdělávacích potřeb u cílové skupiny projektu, reaguje na poslední vývoj v oblasti sociálních služeb, na obsahovou i procesní transformaci:

  • Proces deinstitucionalizace a transformace pobytových služeb
  • Implementace standardů kvality sociálních služeb
  • Individualizace sociálních služeb (na klienta zaměřený přístup)
  • Nové inovativní postupy a trendy
  • Rozvoj ambulantních, komunitních a terénních služeb
  • Řízení změn v organizacích sociálních služeb


Počet podpořených osob v rámci realizace klíčových aktivit 2-5 je vyčíslen na 800 osob z území Jihomoravského kraje.


V rámci principu tzv. bagatelní podpory musí být každý, kdo bude započítán do celkových indikátorů projektu, podpořen minimálně 40 hodinami akreditovaného vzdělávání za dobu trvání projektu ( to znamená zúčastnit se 7 vzdělávacích kurzů do 31.12.2021)