Kontakty

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje
 

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Tel: 541 651 132
osv@kr-jihomoravsky.cz 

vedoucí odboru: PhDr. Petr Horehleď

Oddělení sociálních služeb - vedoucí: JUDr. Libuše Holasová,

Oddělení ekonomiky a kontroly - vedoucí: JUDr. Petra Petrová,

Oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky - vedoucí: PhDr. Jarmila Bisomová,

 

Plánování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Oddělení sociálních služeb

Žerotínovo nám. 3, Brno 601 82

Mgr. Eva Malušková

koordinátorka komunitního plánování
tel.: 541 652 164
e-mail: maluskova.eva@kr-jihomoravsky.cz

www.socialnisluzby-jmk.cz
www.kr-jihomoravsky.cz